Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Lãnh sự Đức tại Hà Nội đóng cửa từ ngày 03/08/2017